ŧɳҿ µç MLM

ǡѺáԨ MLM19 => ǡѺ MLM19 => ͤ: sudteen555 Ҿѹ 14, 2018, 12:30:40 PM

Ǣ: สื่อการสอน สำหรับครูประถม
Ǣ: sudteen555 Ҿѹ 14, 2018, 12:30:40 PM

สื่อการสอน สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนด้วยตนเองที่บ้าน ผู้ปกครองสอนให้กับนักเรียนที่บ้าน สื่อการสอนป1 จะช่วยให้เด็กมีความคิดในการรวมคำ สระกดคม สื่อการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 นั้นจะช่วยในการ อ่านออกเสียงทำให้นักเรียนสามารถคูณหาร เลขสองหลัก บวกลบได้ และสื่อการสอนปีการศึกษาที่ 3 นั้นจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าในห้องเรียน หรือเรียนพิเศษก่อนที่จะไปเรียน เรียนที่บ้านกับผู้ปกครอง หรือเรียนเองก็ได้
http://krupatom.com/learning/ (http://krupatom.com/learning/)
แนะนำสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนประสานมิตร
ผู้ปกครองสามารถนำไปสอนให้กับลูกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้สมไว้ได้ค่ะ
สื่อการสอน ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6


Tags : สื่อการสอน,สื่อการสอนสำหรับโรงเรียน,
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : สื่อการสอน (http://krupatom.com/learning/?สื่อการสอนสำหรับครูประถม)

เครดิตบทความจาก : http://krupatom.com/learning/?สื่อการสอนสำหรับครูประถม (http://krupatom.com/learning/?สื่อการสอน)